جداسازی ، شناسایی مولکولی و بررسی خواص آنتی باکتریال پنی سیلیومهای خاکهای زراعی چند استان کشور

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " جداسازی ، شناسایی مولکولی و بررسی خواص آنتی باکتریال پنی سیلیومهای خاکهای زراعی چند استان کشور " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي ...

تغییرات بیان ژن های مرتبط با مقاومت در گیاه آرابیدوپسیس پس از مایه زنی با باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " تغییرات بیان ژن های مرتبط با مقاومت در گیاه آرابیدوپسیس پس از مایه زنی با باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae " مي باشد. در اين سايت هزاران ...

تعیین ترادف اپرون ار. ان. ای ریبوزومی و آنالیز فیلوژنتیکی فیتوپلاسماهای همراه با بیماری تورم جوانه بادنجان در استان بوشهر

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " تعیین ترادف اپرون ار. ان. ای ریبوزومی و آنالیز فیلوژنتیکی فیتوپلاسماهای همراه با بیماری تورم جوانه بادنجان در استان بوشهر " مي باشد. در اين سايت هزاران ...

تاثیر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد و دمای سایه انداز گیاهی ژنوتیپ های تریتیکاله

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " تاثیر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد و دمای سایه انداز گیاهی ژنوتیپ های تریتیکاله " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با ...

بررسی عوامل پوسیدگی سیب زمینی درانبارهای دامغان

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی عوامل پوسیدگی سیب زمینی درانبارهای دامغان " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه ...

پراکنش وتنوع قارچMacrophomina phaseolina (Tassi) Goid با استفاده از کلرات پتاسیم در استان مازندران

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " پراکنش وتنوع قارچMacrophomina phaseolina (Tassi) Goid با استفاده از کلرات پتاسيم در استان مازندران " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات ...

بررسی وضعیت آلودگی باغات پسته به نماتد مولد غده ریشه و تعیین گونه غالب ,شدت آلودگی و پراکنش آن در شهرستان سبزوار

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی وضعیت آلودگی باغات پسته به نماتد مولد غده ریشه و تعیین گونه غالب ,شدت آلودگی و پراکنش آن در شهرستان سبزوار " مي باشد. در اين ...

بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر سرمایه اجتماعی خانواده

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر سرمایه اجتماعی خانواده " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند ...

کارایی ترکیبات مختلف در کنترل آلترناریوز سیب زمینی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " کارایی ترکیبات مختلف در کنترل آلترناریوز سیب زمینی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه ...

بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون شهر قم

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون شهر قم " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي ...

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر خانواده کدوئیان در استان خراسان رضوی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " شناسايي نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر خانواده کدوئیان در استان خراسان رضوي " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي ...

بررسی تاثیر احساس محرومیت نسبی بر هویت قومی(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه کردستان)

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسي تاثير احساس محروميت نسبي بر هويت قومي(مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه کردستان) " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و ...

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي ...

بررسی اوضاع جریان های شیعه در عراق معاصر

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی اوضاع جریان های شیعه در عراق معاصر " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه ...

شناسایی گونه های غالب قارچ های میکوریز آربوسکولار ریزوسفر تعدادی از درختان جنگلی منطقه کیاسر

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " شناسایی گونه های غالب قارچ های میکوریز آربوسکولار ریزوسفر تعدادی از درختان جنگلی منطقه كياسر " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي ...

بررسی ارتباط ازدواج خویشاوندی با بیماری های ژنتیکی بررسی موردی شهر شیراز

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی ارتباط ازدواج خویشاوندی با بیماری های ژنتیکی بررسی موردی شهر شیراز " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي ...

شناسایی گونه های عامل بیماری در شمال کشور و ارزیابی مقاومت ارقام و لاین های تجاری گندم

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " شناسایی گونه های عامل بیماری در شمال کشور و ارزیابی مقاومت ارقام و لاین های تجاری گندم " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب ...

بازنمایی تفاوت های جنسیتی در سینمای ایران : بررسی موردی چهار فیلم پرفروش

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بازنمایی تفاوت های جنسیتی در سینمای ایران : بررسی موردی چهار فیلم پرفروش " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي ...

شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae‌ عامل سفیدک‌های پودری در ورامین

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " شناسايي قارچ‌هاي تيره Erysiphaceae‌ عامل سفيدك‌هاي پودري در ورامين " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله ...

انگیزه تماشای سریال های شبکه ماهواره ای فارسی زبان جم (GEM TV) توسط زنان و واکاوی قرائت آنان از سریال ها (مطالعه موردی: زنان شهر کامیاران)

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " انگیزه تماشای سریال های شبکه ماهواره ای فارسی زبان جم (GEM TV) توسط زنان و واکاوی قرائت آنان از سریال ها (مطالعه موردی: زنان شهر کامیاران) " ...

شناسایی عوامل باکتریایی بلایت گردو و تعیین تنوع آن در استان لرستان

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " شناسایی عوامل باکتریایی بلایت گردو و تعیین تنوع آن در استان لرستان " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و ...

ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه پیاده‌راه سازی میدان امام خمینی و خیابان‌های ششگانه شهر همدان

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه پیاده‌راه سازی میدان امام خمینی و خیابان‌های ششگانه شهر همدان " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات ...

جداسازی، تشخیص و تعیین گروه های آناستوموزی ریزوکتونیا از خاک مزارع، خزانه ها، منابع کودی و خاک های مخلوط در شهرستان شیراز

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " جداسازی، تشخیص و تعیین گروه های آناستوموزی ریزوکتونیا از خاک مزارع، خزانه ها، منابع کودی و خاک های مخلوط در شهرستان شیراز " مي باشد. در اين ...

ارزیابی برخی مفاهیم و نظریه های تبیین کننده فضای فرهنگی و اجتماعی ایران معاصر؛ اهتمامی در جهت ارائه مفاهیمی نو

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " ارزیابی برخی مفاهیم و نظریه های تبیین کننده فضای فرهنگی و اجتماعی ایران معاصر؛ اهتمامی در جهت ارائه مفاهیمی نو " مي باشد. در اين سايت هزاران ...

احساس عدالت و رابطه آن با گرایش های سیاسی در جامعه (مطالعه ی شهر تهران)

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " احساس عدالت و رابطه آن با گرايش هاي سياسي در جامعه (مطالعه ي شهر تهران) " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي ...

اثر بخشی گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایت مندی زناشویی دانشجویان متأهل (دانشگاه فردوسی مشهد)

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " اثر بخشي گروه درماني با رويكرد تحليل رفتار متقابل بر افزايش رضايت مندي زناشويي دانشجويان متأهل (دانشگاه فردوسي مشهد) " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل ...

بررسی تطبیقی ارزش های دموکراتیک بین نسلی در شهر ساری

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسي تطبيقي ارزش هاي دموكراتيك بين نسلي در شهر ساری " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند ...

اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و ...

بررسی تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد)

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد) " مي باشد. در اين سايت ...

مقایسه ی کارایی اسانس های گیاهی و سالیسیلیک اسید با قارچکش های بنومیل و تیابندازول برای کنترل بیماری پنیسیلیومی مرکبات

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " مقایسه ی کارایی اسانس های گیاهی و سالیسیلیک اسید با قارچکش های بنومیل و تیابندازول برای کنترل بیماری پنیسیلیومی مرکبات " مي باشد. در اين سايت هزاران ...

جستجو

آخرین مطالب