جداسازی ، شناسایی مولکولی و بررسی خواص آنتی باکتریال پنی سیلیومهای خاکهای زراعی چند استان کشور

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " جداسازی ، شناسایی مولکولی و بررسی خواص آنتی باکتریال پنی سیلیومهای خاکهای زراعی چند استان کشور " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي ...

تغییرات بیان ژن های مرتبط با مقاومت در گیاه آرابیدوپسیس پس از مایه زنی با باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " تغییرات بیان ژن های مرتبط با مقاومت در گیاه آرابیدوپسیس پس از مایه زنی با باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae " مي باشد. در اين سايت هزاران ...

تعیین ترادف اپرون ار. ان. ای ریبوزومی و آنالیز فیلوژنتیکی فیتوپلاسماهای همراه با بیماری تورم جوانه بادنجان در استان بوشهر

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " تعیین ترادف اپرون ار. ان. ای ریبوزومی و آنالیز فیلوژنتیکی فیتوپلاسماهای همراه با بیماری تورم جوانه بادنجان در استان بوشهر " مي باشد. در اين سايت هزاران ...

تاثیر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد و دمای سایه انداز گیاهی ژنوتیپ های تریتیکاله

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " تاثیر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد و دمای سایه انداز گیاهی ژنوتیپ های تریتیکاله " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با ...

بررسی عوامل پوسیدگی سیب زمینی درانبارهای دامغان

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی عوامل پوسیدگی سیب زمینی درانبارهای دامغان " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه ...

پراکنش وتنوع قارچMacrophomina phaseolina (Tassi) Goid با استفاده از کلرات پتاسیم در استان مازندران

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " پراکنش وتنوع قارچMacrophomina phaseolina (Tassi) Goid با استفاده از کلرات پتاسيم در استان مازندران " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات ...

بررسی وضعیت آلودگی باغات پسته به نماتد مولد غده ریشه و تعیین گونه غالب ,شدت آلودگی و پراکنش آن در شهرستان سبزوار

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی وضعیت آلودگی باغات پسته به نماتد مولد غده ریشه و تعیین گونه غالب ,شدت آلودگی و پراکنش آن در شهرستان سبزوار " مي باشد. در اين ...

افزایش عمر پس از برداشت گل داودی (Dendranthema grandiflorum L.) به کمک اسانس ژرانیوم، اکالیپتوس و مورد

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " افزایش عمر پس از برداشت گل داودی (Dendranthema grandiflorum L.) به کمک اسانس ژرانیوم، اکالیپتوس و مورد " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب ...

شناسایی عوامل باکتریایی بلایت گردو و تعیین تنوع آن در استان لرستان

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " شناسایی عوامل باکتریایی بلایت گردو و تعیین تنوع آن در استان لرستان " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و ...

تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری (مطالعه موردی: گندمکاران شهرستان ارسنجان)

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری (مطالعه موردی: گندمکاران شهرستان ارسنجان) " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل ...

رابطه ویژگیهای شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأت‌های ورزشی استان فارس

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " رابطه ویژگیهای شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأت‌های ورزشی استان فارس " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و ...

مقایسه‌ی اثر آب مقطر، دیونیزه، مغناطیسی و شهری روی عمر گلجایی گل‌های شاخه بریده رز، ژربرا و داودی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " مقایسه‌ی اثر آب مقطر، دیونیزه، مغناطیسی و شهری روی عمر گلجایی گل‌های شاخه بریده رز، ژربرا و داودی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل ...

جداسازی، تشخیص و تعیین گروه های آناستوموزی ریزوکتونیا از خاک مزارع، خزانه ها، منابع کودی و خاک های مخلوط در شهرستان شیراز

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " جداسازی، تشخیص و تعیین گروه های آناستوموزی ریزوکتونیا از خاک مزارع، خزانه ها، منابع کودی و خاک های مخلوط در شهرستان شیراز " مي باشد. در اين ...

ارزیابی فاکتورکل مواد جامد محلول (TDS ) در آب آشامیدنی مرغداری‏های گوشتی شهرستان پیرانشهر

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " ارزيابي فاكتورکل مواد جامد محلول (TDS ) در آب آشاميدني مرغداري‏هاي گوشتي شهرستان پیرانشهر " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات ...

تأثیر سطوح مختلف ال کارنیتین و لیزین متیونین اضافی بر میکروفلورای روده و پارامترهای خونی جوجههایگوشتی نر

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " تأثیر سطوح مختلف ال کارنیتین و لیزین متیونین اضافی بر میکروفلورای روده و پارامترهای خونی جوجههایگوشتی نر " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب ...

« بررسی اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا ۴۰۱ »

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " « بررسی اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 401 » " مي باشد. در اين سايت هزاران ...

مقایسه ی کارایی اسانس های گیاهی و سالیسیلیک اسید با قارچکش های بنومیل و تیابندازول برای کنترل بیماری پنیسیلیومی مرکبات

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " مقایسه ی کارایی اسانس های گیاهی و سالیسیلیک اسید با قارچکش های بنومیل و تیابندازول برای کنترل بیماری پنیسیلیومی مرکبات " مي باشد. در اين سايت هزاران ...

مقایسه تاثیرکودزیستی ازتوباکتروبیوسوپرجاذب برعملکردگیاه ماش

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " مقایسه تاثیرکودزیستی ازتوباکتروبیوسوپرجاذب برعملکردگیاه ماش " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه پاورپوينت تحقيق ...

مطالعه تاکسونومیکی قارچ‏های راسته‏ی Ustilaginales روی گیاهان تیره گرامینه در استان‏های مرکزی و لرستان

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " مطالعه تاکسونومیکی قارچ‏های راسته‏ی Ustilaginales روی گیاهان تیره گرامینه در استان‏های مرکزی و لرستان " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات ...

مطالعه تاکسونومی هیفومیست های سرکوسپوروئید در نواحی جنوبی حاشیه دریای خزر

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " مطالعه تاکسونومی هیفومیست های سرکوسپوروئید در نواحی جنوبی حاشیه دریای خزر " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي ...

کارایی ترکیبات مختلف در کنترل آلترناریوز سیب زمینی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " کارایی ترکیبات مختلف در کنترل آلترناریوز سیب زمینی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه ...

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر خانواده کدوئیان در استان خراسان رضوی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " شناسايي نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر خانواده کدوئیان در استان خراسان رضوي " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي ...

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي ...

شناسایی گونه های غالب قارچ های میکوریز آربوسکولار ریزوسفر تعدادی از درختان جنگلی منطقه کیاسر

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " شناسایی گونه های غالب قارچ های میکوریز آربوسکولار ریزوسفر تعدادی از درختان جنگلی منطقه كياسر " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي ...

شناسایی گونه های عامل بیماری در شمال کشور و ارزیابی مقاومت ارقام و لاین های تجاری گندم

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " شناسایی گونه های عامل بیماری در شمال کشور و ارزیابی مقاومت ارقام و لاین های تجاری گندم " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب ...

شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae‌ عامل سفیدک‌های پودری در ورامین

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " شناسايي قارچ‌هاي تيره Erysiphaceae‌ عامل سفيدك‌هاي پودري در ورامين " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله ...

اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه ...

بررسی روش‌های استفاده از عناصر پرمصرف درافزایش عملکرد کیوی استان گیلان، مطالعه موردی آستانه اشرفیه

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی روش‌های استفاده از عناصر پرمصرف درافزایش عملکرد کیوی استان گیلان، مطالعه موردی آستانه اشرفیه " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با ...

آنالیز شاخص های اقتصادی و انرژی در تولید محصولات گلخانه ای استان زنجان

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " آنالیز شاخص های اقتصادی و انرژی در تولید محصولات گلخانه ای استان زنجان " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي ...

تأثیر دوره و مقدار آماده سازی بذر به کمک پیریدوکسین بر روی شاخص های جوانه زنی بذر گندم نان

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " تأثير دوره و مقدار آماده سازی بذر به كمك پيريدوكسين بر روی شاخص های جوانه زنی بذر گندم نان " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل ...

جستجو

آخرین مطالب