بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های شهرستان کرج (سال تحصیلی ۹۳ ۱۳۹۲)

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های شهرستان کرج (سال تحصیلی 93 1392) " مي باشد. در ...

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با ...

بررسی رابطه بین عوامل استرس زا و راهکارهای مدیریت استرس در بین مدیران مدارس متوسطه شهرستان مهاباد

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی رابطه بین عوامل استرس زا و راهکارهای مدیریت استرس در بین مدیران مدارس متوسطه شهرستان مهاباد " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب ...

بررسی رابطه بین سبک های تفکر و نوآوری سازمانی در بین کارکنان اداری دانشگاه اراک در سال تحصیلی۹۴ ۹۳

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی رابطه بین سبک های تفکر و نوآوری سازمانی در بین کارکنان اداری دانشگاه اراک در سال تحصیلی94 93 " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل ...

بررسی وجوه تقابل سبک زندگی لیبرالیستی با اسلام و تأثیر آن بر برنامۀ درسی پنهان دورۀ متوسطۀ کشور

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی وجوه تقابل سبک زندگی لیبرالیستی با اسلام و تأثیر آن بر برنامۀ درسی پنهان دورۀ متوسطۀ کشور " مي باشد. در اين سايت هزاران ...

بررسی رابطه بین سبک های تفکر و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان بجنورد در سال تحصیلی ۱۳۹۲ ۱۳۹۱

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی رابطه بین سبک های تفکر و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان بجنورد در سال تحصیلی 1392 1391 " مي باشد. در ...

بررسی نقاط قوت و ضعف تدریس مشارکتی از دیدگاه استادان و دانشجویان دوره‌ها ی تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسي نقاط قوت و ضعف تدريس مشارکتي از ديدگاه استادان و دانشجويان دوره‌ها ي تحصيلات تکميلي دانشگاه اصفهان " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و ...

برسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختردوره ابتدایی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " برسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختردوره ابتدایی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و ...

بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مساله اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مساله اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان " مي باشد. در اين سايت ...

بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن " مي باشد. ...

بررسی راهکارهای افزایش میزان مطالعه در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه چهار شهر تهران

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی راهکارهای افزایش میزان مطالعه در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه چهار شهر تهران " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با ...

بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی در شهر کرد

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی در شهر کرد " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي ...

بررسی رابطه ی نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه ی اجتماعی بخش ها با رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز مدل معادله ساختاری

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی رابطه ي نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه ي اجتماعی بخش ها با رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز مدل معادله ساختاری " مي ...

بررسی تأثیر ریاضیات بر مهارت های زندگی از نگاه اندیشمندان ریاضیدان

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی تأثیر ریاضیات بر مهارت های زندگی از نگاه اندیشمندان ریاضیدان " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي ...

بررسی رابطه میان مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس دخترانه متوسطه منطقه ۱۲تهران

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی رابطه میان مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس دخترانه متوسطه منطقه 12تهران " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي ...

بررسی تاثیر برنامه آموزشی مهارت‌های هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دختران نوجوان

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی تاثیر برنامه آموزشی مهارت‌های هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دختران نوجوان " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و ...

بررسی رابطه سلامت سازمانی مدارس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی منطقه ۴ شهر تهران

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسي رابطه سلامت سازماني مدارس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي منطقه 4 شهر تهران " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با ...

آموزش هندسه به دو شیوه اوریگامی و انیمیشن و مقایسه تأثیر آن‌ها بر یادگیری مفاهیم هندسی و هوش منطقی ریاضی دانش آموزان

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " آموزش هندسه به دو شیوه اوریگامی و انیمیشن و مقایسه تأثیر آن‌ها بر یادگیری مفاهیم هندسی و هوش منطقی ریاضی دانش آموزان " مي باشد. در اين ...

بررسی رابطه سبک های حل مسئله و هوش هیجانی دانش آموزان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی والدین شان

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی رابطه سبک های حل مسئله و هوش هیجانی دانش آموزان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی والدین شان " مي باشد. در اين سايت ...

امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی تهران از دیدگاه مدیران و معلمان

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی تهران از دیدگاه مدیران و معلمان " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات ...

بررسی رابطه جهت گیری هدف پیشرفت، خود کارآمدی و خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسردوره راهنمایی شهرستان ورامین

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسي رابطه جهت گيري هدف پيشرفت، خود كارآمدي و خلاقيت در دانش آموزان دختر و پسردوره راهنمايي شهرستان ورامین " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل ...

امکان سنجی پیاده سازی آموزش مجازی در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد تهران مرکز

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " امکان سنجی پیاده سازی آموزش مجازی در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد تهران مرکز " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب ...

بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه صاحب نظران و تجارب بین الملل

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه صاحب نظران و تجارب بین الملل " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل ...

ارزیابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " ارزيابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي ...

بررسی رابطه تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی در دانشگاه های منتخب شهر اصفهان

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسي رابطه تسهيم دانش و قابليت جذب دانش با بهبود کيفيت علمي از ديدگاه اعضاي هيئت علمي در دانشگاه هاي منتخب شهر اصفهان " مي باشد. در ...

ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی " مي باشد. در اين سايت ...

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی، مهارت های اجتماعی و تعامل رفتاری عاطفی دانش آموزان

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی، مهارت های اجتماعی و تعامل رفتاری عاطفی دانش آموزان " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب ...

اثر بخشی نمایش درمانی بر توجه پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر مقطع ابتدایی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " اثر بخشی نمایش درمانی بر توجه پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر مقطع ابتدایی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با ...

رابطه‌ی بین هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش آموزان در منزل، مدرسه و با همسالان در مقطع راهنمایی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " رابطه‌ی بین هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش آموزان در منزل، مدرسه و با همسالان در مقطع راهنمایی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل ...

رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر کرج

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " رابطه ی بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر کرج " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي ...

جستجو

آخرین مطالب