بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به مشارکت اجتماعی ساکنین و شاغلین محله زنجان جنوبی تهران، در فرایند نوسازی بافت های فرسوده

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به مشارکت اجتماعی ساکنین و شاغلین محله زنجان جنوبی تهران، در فرایند نوسازی بافت های فرسوده " مي باشد. در ...

بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر سرمایه اجتماعی خانواده

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر سرمایه اجتماعی خانواده " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند ...

بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون شهر قم

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون شهر قم " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي ...

بررسی تاثیر احساس محرومیت نسبی بر هویت قومی(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه کردستان)

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسي تاثير احساس محروميت نسبي بر هويت قومي(مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه کردستان) " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و ...

بررسی اوضاع جریان های شیعه در عراق معاصر

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی اوضاع جریان های شیعه در عراق معاصر " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه ...

بررسی ارتباط ازدواج خویشاوندی با بیماری های ژنتیکی بررسی موردی شهر شیراز

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی ارتباط ازدواج خویشاوندی با بیماری های ژنتیکی بررسی موردی شهر شیراز " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي ...

بازنمایی تفاوت های جنسیتی در سینمای ایران : بررسی موردی چهار فیلم پرفروش

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بازنمایی تفاوت های جنسیتی در سینمای ایران : بررسی موردی چهار فیلم پرفروش " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي ...

انگیزه تماشای سریال های شبکه ماهواره ای فارسی زبان جم (GEM TV) توسط زنان و واکاوی قرائت آنان از سریال ها (مطالعه موردی: زنان شهر کامیاران)

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " انگیزه تماشای سریال های شبکه ماهواره ای فارسی زبان جم (GEM TV) توسط زنان و واکاوی قرائت آنان از سریال ها (مطالعه موردی: زنان شهر کامیاران) " ...

ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه پیاده‌راه سازی میدان امام خمینی و خیابان‌های ششگانه شهر همدان

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه پیاده‌راه سازی میدان امام خمینی و خیابان‌های ششگانه شهر همدان " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات ...

ارزیابی برخی مفاهیم و نظریه های تبیین کننده فضای فرهنگی و اجتماعی ایران معاصر؛ اهتمامی در جهت ارائه مفاهیمی نو

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " ارزیابی برخی مفاهیم و نظریه های تبیین کننده فضای فرهنگی و اجتماعی ایران معاصر؛ اهتمامی در جهت ارائه مفاهیمی نو " مي باشد. در اين سايت هزاران ...

احساس عدالت و رابطه آن با گرایش های سیاسی در جامعه (مطالعه ی شهر تهران)

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " احساس عدالت و رابطه آن با گرايش هاي سياسي در جامعه (مطالعه ي شهر تهران) " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي ...

اثر بخشی گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایت مندی زناشویی دانشجویان متأهل (دانشگاه فردوسی مشهد)

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " اثر بخشي گروه درماني با رويكرد تحليل رفتار متقابل بر افزايش رضايت مندي زناشويي دانشجويان متأهل (دانشگاه فردوسي مشهد) " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل ...

بررسی تطبیقی ارزش های دموکراتیک بین نسلی در شهر ساری

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسي تطبيقي ارزش هاي دموكراتيك بين نسلي در شهر ساری " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند ...

اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و ...

بررسی تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد)

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد) " مي باشد. در اين سايت ...

بررسی تاثیر طرح هدفمند کردن یارانه ها بر سبد مصرفی خانوار روستای بخش آباد شهرستان دامغان

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی تاثیر طرح هدفمند کردن یارانه ها بر سبد مصرفی خانوار روستای بخش آباد شهرستان دامغان " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي ...

بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي ...

تأثیر تغییرات و تحولات اجتماعی بر آثار سینمای رسول صدرعاملی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " تأثیر تغییرات و تحولات اجتماعی بر آثار سینمای رسول صدرعاملی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند ...

بررسی مقایسه‌ای الگوی گذران اوقات فراغت جوانان و والدین آنها

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی مقایسه‌ای الگوی گذران اوقات فراغت جوانان و والدین آنها " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند ...

بررسی رابطه متقابل جهان نگری محموددولت آبادی متن داستان جای خالی سلوچ

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی رابطه متقابل جهان نگری محموددولت آبادی متن داستان جای خالی سلوچ " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات ...

تأثیر برنامه ریزی فرهنگی از طریق برنامه تلویزیونی از تو می پرسند بر رفتار فرهنگی (موردکاوی:مردم شهر تهران،مناطق۱،۳،۴،۵،۱۰،۱۵)

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " تأثیر برنامه ریزی فرهنگی از طریق برنامه تلویزیونی از تو می پرسند بر رفتار فرهنگی (موردکاوی:مردم شهر تهران،مناطق1،3،4،5،10،15) " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل ...

بررسی مقایسه ای تحلیل گفتمانی سیاست خارجی اوبامای نامزد ریاست جمهوری و اوبامای رییس جمهور در قبال خاورمیانه

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسي مقايسه اي تحليل گفتماني سياست خارجي اوباماي نامزد رياست جمهوري و اوباماي رييس جمهور در قبال خاورميانه " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و ...

بررسی رابطه میان استقلال زنان و رفتاری باروری نمونه مورد مطالعه : زنان متاهل ۴۹ ۱۵ ساله شهر شیراز

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی رابطه میان استقلال زنان و رفتاری باروری نمونه مورد مطالعه : زنان متاهل 49 15 ساله شهر شیراز " مي باشد. ...

بررسی همیاری های اقتصادی(خانوادگی) در تهران مطالعه موردی مجیدیه شمالی منطقه ۴

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی همیاری های اقتصادی(خانوادگی) در تهران مطالعه موردی مجیدیه شمالی منطقه 4 " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي ...

بررسی مشارکت اهل سنت منطقه جنوب غرب هرمزگان درامرصدقه دادن (مطالعه موردی، شهرستانهای بستک وبندرلنگه )درسال۱۳۹۱

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی مشارکت اهل سنت منطقه جنوب غرب هرمزگان درامرصدقه دادن (مطالعه موردی، شهرستانهای بستک وبندرلنگه )درسال1391 " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي ...

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مطالعه موردی:کارکنان ثبت احوال مازندران)

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مطالعه موردی:کارکنان ثبت احوال مازندران) " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و ...

بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر فاصله‌گذاری موالید در بین زنان ۴۹ ۱۵ ساله در ایران(۱۳۸۵) و افغانستان(۲۰۱۰)

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر فاصله‌گذاری موالید در بین زنان 49 15 ساله در ایران(1385) و افغانستان(2010) " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و ...

بررسی کارکردها و پیامدهای پیامک در میان جـوانان

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی کارکردها و پیامدهای پیامک در میان جـوانان " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه ...

بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در سال۱۳۹۲

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در سال1392 " مي باشد. در اين سايت هزاران ...

بررسی و مقایسه عملکرد سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی شهر تهران

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی و مقایسه عملکرد سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی شهر تهران " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي ...

جستجو

آخرین مطالب