نوازندگی ساز نی در دستگاه شور و آواز کرد بیات

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نوازندگی ساز نی در دستگاه شور و آواز کرد بیات " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند ...

بررسی نقش و فرم در سفالینه های شوش

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی نقش و فرم در سفالینه های شوش " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه ...

بررسی نقش و اهمیت اسطوره در موسیقی دستگاهی ایرانی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی نقش و اهمیت اسطوره در موسیقی دستگاهی ایرانی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله ...

بررسی کتابهای دروس کارگاهی وسرفصل های ارائه شده برای رشته ی گرافیک رایانه ای شاخه کاردانش

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی کتابهای دروس کارگاهی وسرفصل های ارائه شده برای رشته ی گرافیک رایانه ای شاخه کاردانش " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي ...

بررسی و شناسایی استقرار های پارینه سنگی شمال شرق دزفول Survey of Paleolithic Sites in Northeastern City of Dezful

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی و شناسایی استقرار های پارینه سنگی شمال شرق دزفول Survey of Paleolithic Sites in Northeastern City of Dezful " مي باشد. ...

بررسی تطبیقی مبانی پست مدرنیسم با نظریات هنری جان دیویی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی تطبیقی مبانی پست مدرنیسم با نظریات هنری جان دیویی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي ...

بررسی الگوهای کارآمد طراحی بسته‌بندی در تقویت هویت بصری برند

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسي الگوهاي کارآمد طراحي بسته‌بندي در تقويت هويت بصري برند " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند ...

آسیب شناسی فرهنگی تجدد در هنرهای تجسمی معاصر ایران

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " آسیب شناسی فرهنگی تجدد در هنرهای تجسمی معاصر ایران " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله ...

بررسی تغییرات سبکی در طراحی پوستر فیلم سینمایی ایران در پیوند با ویژگی های حاکم بر سینمای دهه ۸۰

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی تغییرات سبکی در طراحی پوستر فیلم سینمایی ایران در پیوند با ویژگی های حاکم بر سینمای دهه 80 " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل ...

بررسی روند شکل گیری وتحول نقش واق در هنرهای مختلف

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی روند شکل گیری وتحول نقش واق در هنرهای مختلف " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند ...

بررسی نقوش جانوری در دست بافته های ترکمن

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی نقوش جانوری در دست بافته های ترکمن " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه ...

نقد و تحلیل نظام‌های گرافیک در طراحی نشان‌های نوشتاری فارسی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نقد و تحلیل نظام‌های گرافیک در طراحی نشان‌های نوشتاری فارسی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند ...

نقدو بررسی روانکاوانه(فروید،لکان) بر روی آثارهنریک ایبسن با نگاهی ویژه بر(هداگابلر، بانوی دریایی، مرغابی وحشی، خانه عروسک و ایولف کوچولو)

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نقدو بررسی روانکاوانه(فروید،لکان) بر روی آثارهنریک ایبسن با نگاهی ویژه بر(هداگابلر، بانوی دریایی، مرغابی وحشی، خانه عروسک و ایولف کوچولو) " مي باشد. در اين سايت هزاران ...

مطالعه‌ی ساختاری و مضمونی نقش و رنگ در نگاره ‌"گذر سیاوش از آتش"

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " مطالعه‌ی ساختاری و مضمونی نقش و رنگ در نگاره ‌"گذر سیاوش از آتش" " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي ...

مطالعۀ نشانه شناسی طراحی لباس از شاهنامه

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " مطالعۀ نشانه شناسی طراحی لباس از شاهنامه " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه ...

جستاری برجایگاه و کاربرد معابد آناهیتا در دنیای باستان

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " جستاری برجایگاه و کاربرد معابد آناهیتا در دنیای باستان " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله ...

بررسی تحول جایگاه زنان در پژوهش ها و تفاسیر دانش باستان شناسی در ایران

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی تحول جایگاه زنان در پژوهش ها و تفاسیر دانش باستان شناسی در ایران " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات ...

گونه‌شناسی نقوش گیاهی تزئینات ابنیه غیرمذهبی کاشان

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " گونه‌شناسی نقوش گیاهی تزئینات ابنیه غیرمذهبی کاشان " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه ...

بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله ...

بررسی و شناخت نقشمایه سرو

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی و شناخت نقشمایه سرو " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه پاورپوينت تحقيق ...

بررسی تطبیقی روابط هخامنشیان با یونان و مصر: مشابهت ها و تفاوت ها

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسي تطبيقي روابط هخامنشيان با يونان و مصر: مشابهت ها و تفاوت ها " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي ...

نشانه شناسی اشراق در نگارگری قرن هشت و نه

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نشانه شناسی اشراق در نگارگری قرن هشت و نه " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله ...

نسبت نقوش هندسی تکرار شونده منبرهای چوبی با مفاهیم نمادین در هنر اسلامی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نسبت نقوش هندسي تکرار شونده منبرهاي چوبي با مفاهيم نمادين در هنر اسلامي " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي ...

نوازندگان و آلات موسیقی در فرهنگ و تمدن ایلام

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نوازندگان و آلات موسیقی در فرهنگ و تمدن ایلام " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله ...

رمان عاشقانه

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " رمان عاشقانه " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه پاورپوينت تحقيق و همچنين نرم ...

بررسی ویژگی‌های نقاشی‌دیواری در آثار معماری زندیه

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی ویژگی‌های نقاشی‌دیواری در آثار معماری زندیه " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه ...

تأثیر تغییرات و تحولات اجتماعی بر آثار سینمای رسول صدرعاملی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " تأثیر تغییرات و تحولات اجتماعی بر آثار سینمای رسول صدرعاملی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند ...

تأثیر نقوش سفال کلار بر قالی کلاردشت

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " تأثیر نقوش سفال کلار بر قالی کلاردشت " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه ...

طراحی زیورآلات با نگرشی بر نقوش هندسی عمارت زینت الملک شیراز

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " طراحی زیورآلات با نگرشی بر نقوش هندسی عمارت زینت الملک شیراز " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي ...

طراحی پروسه چیـدن و بسته بنـدی توت فرنگـی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " طراحی پروسه چیـدن و بسته بنـدی توت فرنگـی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه ...

جستجو

آخرین مطالب