طراحی کمومتری مرکب مرکزی برای بهینه‌سازی شرایط میکرواستخراج بانوارحلال و مقادیر کم داروی donepezil از نمونه‌های بیولوژیکی ادرار وپلاسما و اندازه‌گیری

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " طراحی کمومتری مرکب مرکزی برای بهینه‌سازی شرایط میکرواستخراج بانوارحلال و مقادیر کم داروی donepezil از نمونه‌های بیولوژیکی ادرار وپلاسما و اندازه‌گیری " مي باشد. در اين سايت ...

دانلود کتاب زیست شناسی سلولی ومولکولی دکتر مجد وشریعت زاده

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " دانلود کتاب زیست شناسی سلولی ومولکولی دکتر مجد وشریعت زاده " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند ...

بررسی تاثیر داروی بلئومایسین بر توان باروری و پارامترهای اسپرمی در موش های صحرایی نر

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی تاثیر داروی بلئومایسین بر توان باروری و پارامترهای اسپرمی در موش های صحرایی نر " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با ...

بیوسیستماتیک مولکولی گونه های جنس Rindera از تیره Boraginaceae

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بیوسیستماتیک مولکولی گونه های جنس Rindera از تیره Boraginaceae " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و ...

بررسی تأثیر پلی مورفیسم کدون ۱۶۴ ژن گیرنده بتا-۲ آدرنرژیک (ADRβ۲) در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسي تأثير پلي مورفيسم کدون 164 ژن گيرنده بتا-2 آدرنرژيک (ADRβ2) در بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل ...

بهینه سازی فرآیند تولید پروتئینهای نوترکیب در سیستم بیان موقت TGE (Transient Gene Expression) از دیدگاه Scale –Up در بیوپروسه

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بهینه سازی فرآیند تولید پروتئینهای نوترکیب در سیستم بیان موقت TGE (Transient Gene Expression) از دیدگاه Scale –Up در بیوپروسه " مي باشد. در اين سايت هزاران ...

کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و ...

پروبیوتیکها مکمل غذایی از میکروارگانیسم‌های زنده‌

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " پروبیوتیکها مکمل غذایی از میکروارگانیسم‌های زنده‌ " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه پاورپوينت ...

بررسی پلی مورفیسم ژن کد کننده پروتئین متصل شونده به ویتامین D در کودکان مبتلا به سرطان لنفوئیدی حاد در مقایسه با کودکان سالم

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی پلی مورفیسم ژن کد کننده پروتئین متصل شونده به ویتامین D در کودکان مبتلا به سرطان لنفوئیدی حاد در مقایسه با کودکان سالم " مي باشد. ...

کلونینگ و بیان فاکتور محرک رشد کلنی گرانولوسیتی(GCSF) نوترکیب در مخمر Hansenula Polymorpha

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " کلونینگ و بیان فاکتور محرک رشد کلنی گرانولوسیتی(GCSF) نوترکیب در مخمر Hansenula Polymorpha " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات ...

کاربرد نشانگر مولکولی میکروستالیت ISSR در تنوع ژنتیکی توده‌های زنبور عسل Apis mellifera L. برخی از نقاط ایران

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " کاربرد نشانگر مولکولی میکروستالیت ISSR در تنوع ژنتیکی توده‌های زنبور عسل Apis mellifera L. برخی از نقاط ایران " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل ...

تاثیر کاهش حجم مایع بلاستوسل قبل از انجماد شیشهای بر بیان ژنهای اختصاصی اندودرم اولیه رویان موش

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " تاثیر کاهش حجم مایع بلاستوسل قبل از انجماد شیشهای بر بیان ژنهای اختصاصی اندودرم اولیه رویان موش " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و ...

آنالیز مولکولی ژن مولد کپسول PRP در نمونه های هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b جدا شده از نمونه های بالینی به منظور انتخاب بهترین سویه واکسینال بومی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " آنالیز مولکولی ژن مولد کپسول PRP در نمونه های هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b جدا شده از نمونه های بالینی به منظور انتخاب بهترین سویه واکسینال بومی ...

بررسی اثر عصاره آبی- الکلی پروپولیس ایرانی برساختار و تکامل تخمدان نوزادان موش صحرایی متعاقب استرس

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی اثر عصاره آبی- الکلی پروپولیس ایرانی برساختار و تکامل تخمدان نوزادان موش صحرایی متعاقب استرس " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب ...

حذف علف کش بنتازون به عنوان یک آلاینده در حضور نانو ذرات TiO2/SiO2 که یک نانو کاتالیست

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " حذف علف کش بنتازون به عنوان یک آلاینده در حضور نانو ذرات TiO2/SiO2 که یک نانو کاتالیست " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب ...

جداسازی وبهینه سازی باکتری های تجزیه کننده ترکیبات فنلی در آلاینده های نفتی دریای خزر

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " جداسازی وبهینه سازی باکتری های تجزیه کننده ترکیبات فنلی در آلاینده های نفتی دریای خزر " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با ...

جداسازی و تشخیص مولکولی پاراکوویروس های انسانی از نمونه کلینیکی کودکان مبتلا به گاستروانتریت به روش تکنیک مولکولی RT_PCR

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " جداسازی و تشخیص مولکولی پاراکوویروس های انسانی از نمونه کلینیکی کودکان مبتلا به گاستروانتریت به روش تکنیک مولکولی RT_PCR " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل ...

جداسازی و شناسایی مولکولی باکتریهای اندوفتیک گیاه گندم و بررسی اثرات آنتاگونیسمی آنها علیه پاتوژنهای قارچی گیاه

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " جداسازی و شناسایی مولکولی باکتریهای اندوفتیک گیاه گندم و بررسی اثرات آنتاگونیسمی آنها علیه پاتوژنهای قارچی گیاه " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب ...

اپیدمیولوژی مولکولی پروتئینP2 غشای خارجی در هموفیلوس آنفلوانزا

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " اپیدمیولوژی مولکولی پروتئینP2 غشای خارجی در هموفیلوس آنفلوانزا " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه ...

مطالعه سیکل تولیدمثلی افعی قفقازی در ماههای مختلف سال

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " مطالعه سیکل تولیدمثلی افعی قفقازی در ماههای مختلف سال " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله ...

غربالگری اکتینومایست‌های نگهداری شده در کلکسیون میکروارگانیسم‌های دانشگاه تهران برای تولید ترکیبات ضد سرطان ریه

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " غربالگری اکتینومایست‌های نگهداری شده در کلکسیون میکروارگانیسم‌های دانشگاه تهران برای تولید ترکیبات ضد سرطان ریه " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با ...

انالیز بیوانفورماتیکی، کلونینگ و بیان ناحیه V پروتئین ۱۶۶CD در میزبان پروکاریوتی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " انالیز بیوانفورماتیکی، کلونینگ و بیان ناحیه V پروتئین 166CD در میزبان پروکاریوتی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي ...

بررسی تاثیر کشت همزمان سلول های مزانشیمال مجاور شده با ویتامینD3 روی قابلیت فاگوسیتوز و انفجار تنفسی نوتروفیلهای خون محیطی در رت.

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی تاثیر کشت همزمان سلول های مزانشیمال مجاور شده با ویتامینD3 روی قابلیت فاگوسیتوز و انفجار تنفسی نوتروفیلهای خون محیطی در رت. " مي باشد. در اين ...

مقایسه ی میزان وقوع آپوپتوزدر بافت بیضه ی موش نابالغ پس از استفاده از دو روش انجماد شیشه ای متفاوت

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " مقایسه ی میزان وقوع آپوپتوزدر بافت بیضه ی موش نابالغ پس از استفاده از دو روش انجماد شیشه ای متفاوت " مي باشد. در اين سايت هزاران ...

بررسی فون مارهای منطقه مارکوه در استان سمنان

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی فون مارهای منطقه مارکوه در استان سمنان " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه ...

بررسی میزان بیان ژن گیرنده استروژن آلفا در زنان مبتلا به سرطان سینه

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی میزان بیان ژن گیرنده استروژن آلفا در زنان مبتلا به سرطان سینه " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي ...

تغییرات فعالیت سطح سرمی آنزیم پاراکسوناز ۱ به دنبال آسیب های ناشی از سوختگی حرارتی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " تغییرات فعالیت سطح سرمی آنزیم پاراکسوناز 1 به دنبال آسیب های ناشی از سوختگی حرارتی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با ...

بررسی ارزش تشخیصی روش های بیوشیمیایی (ADA و IFN-γ) و میکروبی برای تشخیص سل در نمونه ی پلور بیماران مبتلا به سل فعال پلور در شهر تهران

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی ارزش تشخیصی روش های بیوشیمیایی (ADA و IFN-γ) و میکروبی برای تشخیص سل در نمونه ی پلور بیماران مبتلا به سل فعال پلور در شهر تهران ...

بررسی مقاومت دارویی و فراوانی ژنهای blaVIM و blaNDM در اسینتوباکتربومانی های ایزوله شده از بیماران شهرتهران

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی مقاومت دارویی و فراوانی ژنهای blaVIM و blaNDM در اسینتوباکتربومانی های ایزوله شده از بیماران شهرتهران " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و ...

بررسی ایمنی همورال کونژوگه LPS بروسلا آبورتوس S99 با Omp ماژور بروسلا آبورتوس RB51

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی ایمنی همورال کونژوگه LPS بروسلا آبورتوس S99 با Omp ماژور بروسلا آبورتوس RB51 " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات ...

جستجو

آخرین مطالب