گنجنامه احمد وزیر

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " گنجنامه احمد وزیر " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه پاورپوينت تحقيق و همچنين ...

پاورپوینت بررسی زلزله

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " پاورپوینت بررسی زلزله " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه پاورپوينت تحقيق و همچنين ...

در اعماق سنگ نوشته ها

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " در اعماق سنگ نوشته ها " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه پاورپوينت تحقيق ...

خلاصه ژئو مورفولوژی دینامیک

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " خلاصه ژئو مورفولوژی دینامیک " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه پاورپوينت تحقيق و ...

راهنمای فارسی تشخیص اصالت اسکناس های دلار آمریکا ، یورو و پوند انگلیس

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " راهنمای فارسی تشخیص اصالت اسکناس های دلار آمریکا ، یورو و پوند انگلیس " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي ...

مبانی تجزیه و تحلیل صورت های مالی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " مبانی تجزیه و تحلیل صورت های مالی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه ...

کتاب چشم طلایی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " کتاب چشم طلایی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه پاورپوينت تحقيق و همچنين ...

اطلس رنگی جهان – Physical Map of the World

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " اطلس رنگی جهان - Physical Map of the World " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند ...

اطلس آناتومی انسان – Pocket Atlas of Human Anatomy

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " اطلس آناتومی انسان - Pocket Atlas of Human Anatomy " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي ...

کتاب اسرار نشانه ها

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " کتاب اسرار نشانه ها " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه پاورپوينت تحقيق و ...

استفاده از داده های استر در تحلیل ارتباط سنگ-شناسی و پتانسیل های معدنی گنبد نمکی دهکویه، شمال شرقی لار، استان فارسWORD

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " استفاده از داده های استر در تحلیل ارتباط سنگ-شناسی و پتانسیل های معدنی گنبد نمکی دهکویه، شمال شرقی لار، استان فارسWORD " مي باشد. در اين سايت ...

بایواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند کژدمی در زون ایذهword

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بايواستراتيگرافي و ليتواستراتيگرافي سازند کژدمي در زون ايذهword " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه ...

ارتباط بین باروری توده های پورفیری با پتروگرافی، بافت و ژئوشیمی آنها

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " ارتباط بین باروری توده های پورفیری با پتروگرافی، بافت و ژئوشیمی آنها " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و ...

پردازش و تحلیل داده های ژئوشیمیایی ورقه ۱۲۵۰۰۰ مشکین شهر به روش های آمار سنتی و فرکتال برای تعیین حد آستانه بی هنجاری ها ۹۳

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " پردازش و تحليل داده هاي ژئوشيميايي ورقه 125000 مشكين شهر به روش هاي آمار سنتي و فركتال براي تعيين حد آستانه بي هنجاري ها 93 " مي ...

مطالعات کانی شناسی و سنگ شناسی و خاستگاه کانی زایی کانسار مس روی ده معدن شهرکرد، با نگرشی ویژه به داده های سیالات درگیر۹۱

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " مطالعات کانی شناسی و سنگ شناسی و خاستگاه کانی زایی كانسار مس روی ده معدن شهرکرد، با نگرشی ویژه به داده های سیالات درگیر91 " مي باشد. ...

مدل زایشی کانسارهای مس معدن بزرگ و آسیادیو براساس ویژگی¬های ۹۲

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " مدل زایشی کانسارهای مس معدن بزرگ و آسیادیو براساس ویژگی¬های 92 " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي ...

یلنن نتبب نابب کتلل متبیی منلبب کنلبی منای

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " یلنن نتبب نابب کتلل متبیی منلبب کنلبی منای " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه ...

زمین شناسی پزشکی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " زمین شناسی پزشکی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه پاورپوينت تحقيق و همچنين ...

مقدمه ای بر زمین شناسی پزشکی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " مقدمه ای بر زمین شناسی پزشکی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه پاورپوينت ...

بررسی سیستم شکستگی ها و ارتباط آن با آبگذری سد سیاهو (شرق سربیشه)۹۳

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی سیستم شکستگی ها و ارتباط آن با آبگذری سد سیاهو (شرق سربیشه)93 " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي ...

مطالعه ساختاری و دگرشکلی تاقدیس کلمرد، غرب طبس، ایران مرکزی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " مطالعه ساختاری و دگرشکلی تاقدیس کلمرد، غرب طبس، ایران مرکزی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند ...

بررسی اثراتزیست محیطی سازندهای اطراف دشت سلماس برکیفیت منابع آبزیرزمینی۹۲

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی اثراتزیست محیطی سازندهای اطراف دشت سلماس برکیفیت منابع آبزیرزمینی92 " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند ...

راهکاری جدید برای الگوشناسی تکتونیکی و سایزموتکتونیکی ایران word

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " راهکاری جدید برای الگوشناسی تکتونیکی و سایزموتکتونیکی ایران word " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله ...

بررسی میزان اعتبار پارامترهای ژئوتکنیکی مسیر خط ۲ قطار شهری تبریزword

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسي ميزان اعتبار پارامترهاي ژئوتكنيكي مسير خط 2 قطار شهري تبريزword " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي ...

بررسی روند تغییرات میزان نفوذپذیری خاک در عرصه‌های پخش سیلاب پسکوه سراوان از دیدگاه زمین‌شناسی مهندسی و ارائه راه کارهای مهندسی در ارتباط با آن.

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی روند تغییرات میزان نفوذپذیری خاک در عرصه‌های پخش سیلاب پسکوه سراوان از دیدگاه زمین‌شناسی مهندسی و ارائه راه کارهای مهندسی در ارتباط با آن. " مي ...

زمین شیمی شیل های مونازیت دار سازند نایبند و بررسی رفتار عناصر کمیاب در منطقه مروست،یزد word

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " زمین شیمی شیل های مونازیت دار سازند نایبند و بررسی رفتار عناصر کمیاب در منطقه مروست،یزد word " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و ...

پترولوژی سنگ های آذرین آراسو و اسکارن مربوطه ( طارم سفلی، شمال غرب قزوین )

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " پترولوژی سنگ های آذرین آراسو و اسکارن مربوطه ( طارم سفلی، شمال غرب قزوین ) " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با ...

پترولوژی و ژئوشیمی مخروط‌های بازالتی کواترنری بوبک و سیخ کوه، باختر نهبندان، خاور پهنه لوت

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " پترولوژی و ژئوشیمی مخروط‌هاي بازالتی کواترنری بوبک و سیخ کوه، باختر نهبندان، خاور پهنه لوت " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با ...

ژئوشیمی و پترولوژی سنگ های دگرگونی شمال غرب اسدآباد با نگرشی ویژه به متابازیت های منطقه۹۴

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " ژئوشيمي و پترولوژي سنگ هاي دگرگوني شمال غرب اسدآباد با نگرشي ويژه به متابازيت هاي منطقه94 " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي ...

بررسی ژئوشیمیایی و سنگ شناسی واحدهای سنگی میزبان کانسارهای کرومیت منطقه فرومد با هدف تعیین مدل تشکیل نهشته-های معدنی در مجموعه افیولیتی سبزوار- شاهرود

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی ژئوشیمیایی و سنگ شناسی واحدهای سنگی میزبان کانسارهای کرومیت منطقه فرومد با هدف تعیین مدل تشکیل نهشته-های معدنی در مجموعه افیولیتی سبزوار- شاهرود " مي باشد. ...

جستجو

آخرین مطالب