دانلود ۱۰۰۰ جمله و عبارت پرکاربرد انگلیسی همراه با ترجمه فارسی و فایل صوتی ام پی تری

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " دانلود 1000 جمله و عبارت پرکاربرد انگلیسی همراه با ترجمه فارسی و فایل صوتی ام پی تری " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب ...

کتاب آموزش اسپانیایی سطح مبتدی به همراه فایل های صوتی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " کتاب آموزش اسپانیایی سطح مبتدی به همراه فایل های صوتی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند ...

کتاب خود آموز گرامر زبان هلندی – Teach Yourself Dutch Grammar

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " کتاب خود آموز گرامر زبان هلندی - Teach Yourself Dutch Grammar " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي ...

نَقدِ رُمانِ The Red Tent by Anita Diamant

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ The Red Tent by Anita Diamant " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه ...

نَقدِ رُمانِ The Third Man by Graham Greene

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ The Third Man by Graham Greene " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه ...

نَقدِ رُمانِ Villette by Charlotte Bronte

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ Villette by Charlotte Bronte " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه پاورپوينت ...

A Cyborg Manifesto by Donna Haraway

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " A Cyborg Manifesto by Donna Haraway " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه پاورپوينت ...

دیکشنری دوسویه عبری به فارسی و فارسی به عبری

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " دیکشنری دوسویه عبری به فارسی و فارسی به عبری " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي ...

دیکشنری تحلیلگران

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " دیکشنری تحلیلگران " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه پاورپوينت تحقيق و همچنين نرم ...

سریال آموزشی زبان فرانسوی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " سریال آموزشی زبان فرانسوی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه پاورپوينت تحقيق و ...

مکالمات کره ای-فارسی با تلفظ و به همراه فایل صوتی مکالمات (کره ای-فارسی)

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " مکالمات کره ای-فارسی با تلفظ و به همراه فایل صوتی مکالمات (کره ای-فارسی) " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي ...

آموزش مبتدی زبان چینی-مجموعه ۳ کتاب مصور

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " آموزش مبتدی زبان چینی-مجموعه 3 کتاب مصور " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه ...

نَقدِ رُمانِ The Brief Wondrous Life of Oscar Wao by Junot Díaz

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ The Brief Wondrous Life of Oscar Wao by Junot Díaz " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و ...

نَقدِ رُمانِ The Crying of Lot 49 by Thomas Pynchon

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ The Crying of Lot 49 by Thomas Pynchon " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند ...

نَقدِ رُمانِ The Island of Doctor Moreau by H. G. Wells

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ The Island of Doctor Moreau by H. G. Wells " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي ...

نَقدِ رُمانِ Fallen Angels by Walter Dean Myers

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ Fallen Angels by Walter Dean Myers " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه ...

نَقدِ رُمانِ The Last of the Mohicans by James Fenimore Cooper and directed by Michael Mann

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ The Last of the Mohicans by James Fenimore Cooper and directed by Michael Mann " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي ...

نَقدِ رُمانِ The Contender by Robert Lipsyte

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ The Contender by Robert Lipsyte " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه ...

نَقدِ رُمانِ Bread Givers by Anzia Yezierska

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ Bread Givers by Anzia Yezierska " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه ...

نَقدِ رُمانِ Franny and Zooey by J. D. Salinger

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ Franny and Zooey by J. D. Salinger " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله ...

نَقدِ رُمانِ The Learning Tree by Gordon Parks

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ The Learning Tree by Gordon Parks " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه ...

نَقدِ رُمانِ The Joy Luck Club by Amy Tan

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ The Joy Luck Club by Amy Tan " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله ...

نَقدِ رُمانِ Einstein’s Dreams by Alan Lightman

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ Einstein’s Dreams by Alan Lightman " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه ...

نَقدِ رُمانِ How Green Was My Valley by Richard Llewellyn

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ How Green Was My Valley by Richard Llewellyn " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند ...

نَقدِ رُمانِ The Pilgrim’s Progress by John Bunyan

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ The Pilgrim’s Progress by John Bunyan " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه ...

نَقدِ رُمانِ The Outsiders by S. E. Hinton

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ The Outsiders by S. E. Hinton " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه ...

نَقدِ رُمانِ Eva Luna by Isabel Allende

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ Eva Luna by Isabel Allende " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه ...

نَقدِ رُمانِ Jude the Obscure by Thomas Hardy

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ Jude the Obscure by Thomas Hardy " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه ...

نَقدِ رُمانِ The Power of One by Bryce Courtenay

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ The Power of One by Bryce Courtenay " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله ...

نَقدِ رُمانِ The Sea-Wolf by Jack London

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ The Sea-Wolf by Jack London " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه ...

جستجو

آخرین مطالب