ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی شهرهای فردوس و سرایان سال ۹۱-۹۰

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی شهرهای فردوس و سرایان سال 91-90 " مي باشد. در اين ...

بررسی ارتباط بین جهت گیری مذهبی، سلامت معنوی با مهارت ابراز وجود (قاطعیت) در بین معتادین کمپ اعتیاد شهر ایلام

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی ارتباط بین جهت گیری مذهبی، سلامت معنوی با مهارت ابراز وجود (قاطعیت) در بین معتادين كمپ اعتياد شهر ايلام " مي باشد. در اين سايت هزاران ...

اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه " مي ...

بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسي اثر درمان فراشناختي در افزايش عزت نفس و کاهش پرخاشگري نوجوانان بزه کار " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات ...

رابطه ی ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با خوش بینی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " رابطه ی ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با خوش بینی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و ...

رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان در دبیران دوره راهنمایی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان در دبیران دوره راهنمایی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات ...

رابطه ی شیوه های فرزند پروری و ویژگی-های شخصیت با تاب آوری در دوره نوجوانی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " رابطه ی شیوه های فرزند پروری و ویژگی-های شخصیت با تاب آوری در دوره نوجوانی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با ...

مقایسه اضطراب اجتماعی، تصور بدنی و اُمید به زندگی در زنان و مردان متقاضی جراحی زیبایی با افراد عادی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " مقایسه اضطراب اجتماعی، تصور بدنی و اُمید به زندگی در زنان و مردان متقاضی جراحی زیبایی با افراد عادی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل ...

اصلاح سوگیری توجه در معتادین تحت درمان با شربت نگهدارنده متادون

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " اصلاح سوگیری توجه در معتادین تحت درمان با شربت نگهدارنده متادون " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و ...

نقش خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی به عنوان پیش بینی کننده های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نقش خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی به عنوان پیش بینی کننده های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس " ...

رابطه خلاقیت سازمانی و ویژگی های جمعیت شناختی با بهره وری وظایف سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " رابطه خلاقیت سازمانی و ویژگی های جمعیت شناختی با بهره وری وظایف سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان فارس " مي باشد. در اين ...

مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تأکید بر میزان تحصیلات آنان در شهر تهران

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تأکید بر میزان تحصیلات آنان در شهر تهران ...

بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی با تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی در بین زوجین

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی با تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی در بین زوجین " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با ...

مقایسه حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله ای، و سلامت روانی معتادان گمنام با معتادان تحت درمان با متادون در شهرستان قروه(استان کردستان)

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " مقایسه حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله ای، و سلامت روانی معتادان گمنام با معتادان تحت درمان با متادون در شهرستان قروه(استان کردستان) " مي باشد. در اين سايت ...

مقایسه همبستگی خانوادگی، سلامت روانی و جهت گیری مذهبی در دختران فراری و عادی شهر تهران

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " مقایسه همبستگی خانوادگی، سلامت روانی و جهت گیری مذهبی در دختران فراری و عادی شهر تهران " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب ...

مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت وتمرکزحواس کودکان ۱۰ و۱۱ساله موسیقی آموخته و نیاموخته

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت وتمرکزحواس کودکان 10 و11ساله موسیقی آموخته و نیاموخته " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و ...

مقایسه ی شیوه‌های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار۵تا ۱۲ ساله شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " مقایسه ی شیوه‌های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ " مي باشد. در اين ...

نقش میانجیگر طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نقش میانجیگر طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي ...

بررسی نقش هوش معنوی و راهبرد های یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی بندرعباس

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی نقش هوش معنوی و راهبرد های یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی بندرعباس " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل ...

نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با ...

رابطه ی مولفه های هوشهیجانی و مولفه های یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی۶ و۱۱با اهمالکاری تحصیلی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " رابطه ی مولفه های هوشهیجانی و مولفه های یادگيری خود تنظيمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی6 و11با اهمالکاری تحصیلی " مي باشد. در اين ...

بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مصروع شهر بندرعباس

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مصروع شهر بندرعباس " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات ...

مقایسه میزان افسردگی و اضطراب در بین معلمان زن زن مدارس استثنایی و عادی در شهر کرج

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " مقایسه میزان افسردگی و اضطراب در بین معلمان زن زن مدارس استثنایی و عادی در شهر کرج " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب ...

اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " اثربخشی معنا درما ني گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي ...

رابطه خودکنترلی و سبک های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش آموزان دبیرستانی شهرستان آباده

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " رابطه خودکنترلی و سبک های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش آموزان دبیرستانی شهرستان آباده " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي ...

پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب ...

مقایسه خود کنترلی و سیستم بازداری/ فعال سازی رفتاری در دو گروه افراد نابینا و عادی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " مقایسه خود کنترلی و سیستم بازداری/ فعال سازي رفتاری در دو گروه افراد نابینا و عادی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي ...

بررسی مقایسه ای نظام ارزش‌ها در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی مقایسه ای نظام ارزش‌ها در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي ...

تاثیر بازخورد معلم(نوشتاری و کلامی) در ارزشیابی های تکوینی بر خودکارآمدی و میزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " تاثیر بازخورد معلم(نوشتاری و کلامی) در ارزشیابی های تکوینی بر خودکارآمدی و میزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و ...

بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان رفسنجان

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان رفسنجان " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل ...

جستجو

آخرین مطالب