تاثیر بازخورد خود کنترلی ویدیویی بر عملکرد و یادگیری شوت بسکتبال در پسران ۱۷- ۱۵ ساله

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " تاثیر بازخورد خود کنترلی ویدیویی بر عملکرد و یادگیری شوت بسکتبال در پسران 17- 15 ساله " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي ...

مقایسه احتمال خطر ده ساله بیماری عروق کرونر قلب در مردان فعال و غیرفعال ۴۰ تا ۵۰ سال

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " مقایسه احتمال خطر ده ساله بیماری عروق کرونر قلب در مردان فعال و غیرفعال 40 تا 50 سال " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و ...

اثر دستورالعمل های کانون توجه بیرونی و درونی در افراد مستقل/وابسته به زمینه در اجرا، یادداری و انتقال پرتاب دارت

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " اثر دستورالعمل های کانون توجه بیرونی و درونی در افراد مستقل/وابسته به زمینه در اجرا، یادداری و انتقال پرتاب دارت " مي باشد. در اين سايت هزاران ...

مقایسه آثار تمرینات منتخب یوگا و ماساژ بر میزان دردو دامنه حرکتی زنان مبتلا به کمردردهای شغلی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " مقایسه آثار تمرینات منتخب یوگا و ماساژ بر میزان دردو دامنه حرکتی زنان مبتلا به کمردردهای شغلی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و ...

مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌جسمانی مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با نخبگان جهان

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌جسمانی مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با نخبگان جهان " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات ...

رابطه بین رشد مهارت های حرکتی بنیادی و شایستگی حرکتی درک شده دختران چاق و غیر چاق ۱۰سال

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " رابطه بین رشد مهارت های حرکتی بنیادی و شایستگی حرکتی درک شده دختران چاق و غیر چاق 10سال " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و ...

رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله ...

استعداد یابی ماده هفتگانه دو و میدانی بر اساس ویژگی های بیومکانیک، آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " استعداد یابی ماده هفتگانه دو و میدانی بر اساس ویژگی های بیومکانیک، آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي ...

رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی شهـرستان اندیمشک

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی شهـرستان اندیمشک " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب ...

رابطه توانمندسازی و کیفیت زندگی کاری با بهره‌وری در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " رابطه توانمندسازی و کیفیت زندگی کاری با بهره‌وری در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و ...

ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي ...

اثر مصرف ده روزه ی زنجبیل بر کوفتگی عضلانی تأخیری دختران دبیرستانی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " اثر مصرف ده روزه ی زنجبیل بر کوفتگی عضلانی تأخیری دختران دبیرستانی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و ...

تاثیر مصرف کوتاه مدت کراتین و بتا آلانین بر ویژگی های مکانیکی عضلات زانو در سرعت های ۶۰ و ۱۸۰ درجه بر ثانیه

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " تاثیر مصرف کوتاه مدت کراتین و بتا آلانین بر ویژگی های مکانیکی عضلات زانو در سرعت های 60 و 180 درجه بر ثانیه " مي باشد. در ...

تاثیر مصرف کوتاه مد ت مکمل کراتین مونوهیدرات به همراه تمرین تخصصی والیبال بر توان هوازی و بی هوازی والیبالیست های باشگاهی ارومیه

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " تاثیر مصرف کوتاه مد ت مکمل کراتین مونوهیدرات به همراه تمرین تخصصی والیبال بر توان هوازی و بی هوازی والیبالیست های باشگاهی ارومیه " مي باشد. در ...

تاثیر یک هفته مصرف مکمل گلوتامین بر استرس اکسیداتیو ناشی از یک جلسه فعالیت استقامتی شدید

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " تاثیر یک هفته مصرف مکمل گلوتامین بر استرس اکسیداتیو ناشی از یک جلسه فعالیت استقامتی شدید " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي ...

ارتباط سبک رهبری مدیران ورزشی اداره ورزش و جوانان استان گلستان با میزان استفاده آن ها ازفناوری اطلاعات براساس تحلیل (SWOT)

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " ارتباط سبک رهبری مدیران ورزشی اداره ورزش و جوانان استان گلستان با میزان استفاده آن ها ازفناوری اطلاعات براساس تحلیل (SWOT) " مي باشد. در اين سايت ...

بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات ...

اثر ۸ هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل امگا ۳ بر شاخص های التهابی بیماران دیابتی نوع دو

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " اثر 8 هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل امگا 3 بر شاخص های التهابی بیماران دیابتی نوع دو " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و ...

تاثیر مصرف کوتاه مد ت مکمل کراتین مونوهیدرات به همراه تمرین تخصصی والیبال بر توان هوازی و بی هوازی والیبالیست های باشگاهی ارومیه

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " تاثیر مصرف کوتاه مد ت مکمل کراتین مونوهیدرات به همراه تمرین تخصصی والیبال بر توان هوازی و بی هوازی والیبالیست های باشگاهی ارومیه " مي باشد. در ...

بررسی نقش کیفیت خدمات در پیش‌گویی تصمیمات رفتاری تماشاگران لیگ برتر بسکتبال

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی نقش کیفیت خدمات در پیش‌گویی تصمیمات رفتاری تماشاگران لیگ برتر بسکتبال " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و ...

تعیین موانع مشارکت زنان سالمند شهر یزد در فعالیتهای ورزشی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " تعیین موانع مشارکت زنان سالمند شهر یزد در فعالیتهای ورزشی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند ...

بررسی و مقایسه اثربخشی مسابقات علمی تخصصی از دیدگاه معلمان ورزش فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی مقاطع آموزش و پرورش شهر یزد

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی و مقایسه اثربخشی مسابقات علمی تخصصی از دیدگاه معلمان ورزش فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی مقاطع آموزش و پرورش شهر یزد " ...

بررسی سطح دانش مربیان فوتبال استان گیلان حاضر در رده های مختلف و روش های آماده سازی اعلام شده آنان در فوتبالیست ها

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی سطح دانش مربیان فوتبال استان گیلان حاضر در رده های مختلف و روش های آماده سازی اعلام شده آنان در فوتبالیست ها " مي باشد. در ...

تأثیر مکمل‌سازی کوتاه مدت کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نوجوان

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " تأثير مکمل‌سازي کوتاه مدت کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نوجوان " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب ...

آثار برنامه تمرینی الاستیک مقاومتی بر برخی عوامل تن‌سنجی و فیزیولوژیکی تکواندوکاران نوجوان

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " آثار برنامه تمرینی الاستیک مقاومتی بر برخی عوامل تن‌سنجی و فیزیولوژیکی تکواندوکاران نوجوان " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات ...

بررسی نقش واسطه ای مدیریت کیفیت جامع در تعیین رابطه بین خلاقیت و بهره وری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی نقش واسطه اي مديريت كيفيت جامع در تعیین رابطه بين خلاقيت و بهره وري كاركنان اداره كل ورزش و جوانان فارس " مي باشد. در ...

نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره‌وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره‌وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با ...

ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران ۱۰ تا ۱۴ سال شهرستان اسلام آباد غرب

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران 10 تا 14 سال شهرستان اسلام آباد غرب " مي باشد. در اين سايت هزاران ...

بررسی نقش کیفیت خدمات در پیش‌گویی تصمیمات رفتاری تماشاگران لیگ برتر بسکتبال

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی نقش کیفیت خدمات در پیش‌گویی تصمیمات رفتاری تماشاگران لیگ برتر بسکتبال " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و ...

بررسی آمادگی جسمانی پرسنل اداره حفاظت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسه آن با نورمهای استاندارد جهانی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " بررسی آمادگی جسمانی پرسنل اداره حفاظت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسه آن با نورمهای استاندارد جهانی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل ...

جستجو

آخرین مطالب