لینک دانلود-مقایسه سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال شهرستان بندرعباس

مقایسه سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی ۵ تا ۱۲ سال شهرستان بندرعباس

مطلبی که در این بخش برای دانلود آماده شده است تحت عنوان ” مقایسه سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی ۵ تا ۱۲ سال شهرستان بندرعباس ” می باشد.
در این سایت هزاران فایل و کتاب الکترونیکی با موضوعات درسی و آموزشی مانند مقاله پروژه جزوه پاورپوینت تحقیق و همچنین نرم افزار های کاربردی و اپلیکیشن های اندروید و اپل مانند ابزار های تبلیغات، اینستاگرام و تلگرام بازی های موبایل و سورس برنامه ها جمع آوری شده است.
برای صرفه جویی در وقت کافیست یک یا دو کلمه اصلی از موضوع مورد نظر خود را در قسمت جستجوی سایت وارد کنید.

مقایسه سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال شهرستان بندرعباس

مقایسه سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی ۵ تا ۱۲ سال شهرستان بندرعباس

فهرست جدولهاجدول ۴-۱: اطلاعات مربوط به تعداد شرکت کنندگان در پژوهش به تفکیک گروه ۸۹جدول ۴-۲: اطلاعات مربوط به مدرک تحصیلی شرکت کنندگان در پژوهش ۹۰جدول ۴-۳: اطلاعات مربوط به شغل شرکت کنندگان در پژوهش ۹۲جدول ۴-۴: میانگین و انحراف معیار شرکت کنندگان در پژوهش را در متغیر سلامت روان ۹۳جدول ۴-۵: میانگین و انحراف معیار شرکت کنندگان در پژوهش را در متغیر سازگاری زناشویی ۹۴جدول ۴-۶: نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه سلامت روان مادران کودکان اتیسم و…

جستجو

آخرین مطالب