لینک دانلود-بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر سرمایه اجتماعی خانواده

بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر سرمایه اجتماعی خانواده

مطلبی که در این بخش برای دانلود آماده شده است تحت عنوان ” بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر سرمایه اجتماعی خانواده ” می باشد.
در این سایت هزاران فایل و کتاب الکترونیکی با موضوعات درسی و آموزشی مانند مقاله پروژه جزوه پاورپوینت تحقیق و همچنین نرم افزار های کاربردی و اپلیکیشن های اندروید و اپل مانند ابزار های تبلیغات، اینستاگرام و تلگرام بازی های موبایل و سورس برنامه ها جمع آوری شده است.
برای صرفه جویی در وقت کافیست یک یا دو کلمه اصلی از موضوع مورد نظر خود را در قسمت جستجوی سایت وارد کنید.

بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر سرمایه اجتماعی خانواده

بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر سرمایه اجتماعی خانواده

 چکیده:
در راستای بررسی بررسی رابطه بین رسانه های ارتباط جمعی برمیزان سرمایه اجتماعی خانواده های ساکن بندرعباس به بررسی میزان استفاده از رسانه های ارتباط جمعی ، سرمایه اجتماعی ، اعتماداجتماعی ، شبکهروابطوپیوندهایخانوادگی ، تعاملاجتماعی ، رابطه رسانه های ارتباط جمعی بر میزان سرمایه اجتماعی مورد سنجش واقع شد.تحقیق حاضر از نوع توصیفی -همبستگی می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه خانواده های ساکن بندرعباس در سال ۱۳۹۲ می باشند. جامعه…

جستجو

آخرین مطالب